تمامی اطلاعات کاربران در سایت برنارد واچ محفوظ بوده و هیچ گونه کلاه برداری و سوء استفاده انجام نمی شود.