شعبه ۱:ارومیه خیابان شیخ شلتوت نبش کوی ششم فروشگاه سیاح
شعبه انبار:تهران پانزده خرداد پاساژ چیت ساز۴۵
  شماره واتس آپ:۰۹۱۴۲۵۲۷۶۰۵
  شماره موبایل:۰۹۱۴۵۲۵۷۶۰۵